Business Intelligence

FEB32004 Collegejaar 2011-2012

Docenten:D. Vandic MSc
Toetsvorm:
  • Opdrachten, essays, ... (30%)
  • Schriftelijk (her)tentamen met open vragen (70%)
Periode:
Tentamenperiode: Blok 4, Hertentamens (juli)
ECTS: 8
Studiefase:Bachelor 2
Secretariaat: ESE-Secretariaat Econometrie
Links:Channel , Timetable

Extra

Dit vak wordt in het collegejaar 2011-2012 niet meer aangeboden.
Er worden nog wel schriftelijke tentamens afgenomen.

N.B. reeds behaalde deelresultaten voor opdrachten, essays enz. van dit vak blijven geldig in het collegejaar 2011-2012.Business Intelligence FEB32004 Collegejaar 2011-2012